SGK Sigorta Prim Sorgulama

SGK Prim Sorgulama için tıklayınız

SGK Sigorta sorgulama, hizmet dökümü alma işlemleri için yukarıdaki linke tıklayanız

Devlet koruyucu ailelere hangi imkanları sağlanıyor?

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının korunmaya muhtaç çocukların bakımının aile ortamında sağlanması amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında, yılın 9 ayında bin 265 koruyucu ailelik başvurusu alındı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının korunmaya muhtaç çocukların bakımının aile ortamında sağlanması amacıyla yürüttüğü çalışmalar sonucu, yılın 9 ayında bin 265 koruyucu ailelik başvurusu yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde gönüllülük kavramı ve farkındalığın geliştirilmesi, toplumsal kalkınmaya katkı sağlayacak gönüllü sayısının artırılması amacıyla gerçekleştirilen "Gönül Elçileri Projesi"nin alt projesi koruyucu aile hizmeti, ilk olarak Ankara'da başlatılmıştı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca yürütülen tanıtım ve yaygınlaştırma amaçlı toplantılar sonucunda, bu kapsamdaki aile ve çocuk sayısında artış sağlandı.

Liseyi bitirip üniversiteyi kazanamayan gençlerin primi devletten

Liseyi bitirip üniversiteyi kazanamayan gençler, 18 yaşından sonra prim ödemek zorunda. Yeni düzenlemeye göre, bu gençlerin sağlık harcamalarını 2 yıl devlet ödeyecek.

2012'den bu yana hayatımızda olan Genel Sağlık Sigortası (GSS) sistemi özellikle gençleri etkiliyor. Çünkü, sisteme göre 18 yaşını doldurup öğrenci olmayan herkes eğer çalışmıyorsa GSS primi ödemek zorunda. Bu primi ödeyip ödemeyeceği de yaşadığı eve giren gelire göre belirleniyor. Eğer eve giren kişi başı gelir asgari ücretin üçte birinden az ise primleri devlet ödüyor. Fazla ise bu kez herkes kendi primini ödüyor.

Doğum yardımından kimler yararlanabilir?

Doğum yardımı halk arasındaki adı ile 'doğum parası', hükümetin uygulamaya koyduğu en önemli sosyal projelerden birisidir. Bugüne kadar binlerce anne bu yardımdan yararlandı. Ancak yine de birçok yardımda olduğu gibi doğum yardımında da bazı tereddütler ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle doğum yardımından kimlerin ve nasıl yararlandığını sizlere anlatmaya çalışacağız.

DOĞUM YARDIMI NEDİR?

Doğum yardımı 633 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen Ek-4'üncü maddesi doğrultusunda 15/052015 tarihinden itibaren Türk Vatandaşlarına ve mavi kart sahiplerine her canlı doğum için yapılan ödemelere verilen isimdir. Buna göre, bu tarihten sonra doğan birinci çocuğa 300 TL, ikinci çocuğa 400 TL, üçüncü ve sonraki çocuklara ise 600 TL ödeme yapılmaktadır.

Emeklilik başvuruları kaç günde sonuçlanır?

Emeklilik, tüm çalışanların hayalidir. Prim gün sayısını ve yaş kriterini tutturdunuz, şimdi de emekli olmak istiyorsunuz.

Peki ne yapmanız gerekiyor? Ve emeklilik işlemleri kaç günde tamamlanır?

Bir çok emekli adayından bu konuda soru geliyor. İşte o soruların cevapları:
Öncelikle şunu belirtmekte fayda var. Emeklilik işlemleri sigortalının çalıştığı mesleğe ve bağlı bulunduğu kuruma göre değişmektedir. Örneğin, hizmet süresinin tamamını memuriyette geçiren bir kişinin emeklilik işlemleri 6 ile 7 gün içinde sonuçlanmaktadır.

Ancak hizmet yılını SSK'lı olarak doldurmuş ve değişik şirketler ile değişik illerde çalışmış bir emekli adayının işlemleri ise daha uzun sürmektedir. Burada net ve kesin bir süre yoktur. Tamamen çalışanın hizmet sürelerine ilişkin bilgilerin tam olarak toplanmasına bağlıdır.

Engelliler hangi şartlarda emekli olurlar?

Halk arasında 'özürlü maaşı' olarak bilinir. Çoğu zaman da, engelli maaşı ile malulen emeklilik maaşları birbirini karıştırılır. Ve birçok engelli vatandaşımız da, haklarını tam olarak bilemez. Sosyal güvenlik sisteminin karmaşık yapısı da, engelli bireylerin haklarını tam olarak öğrenmelerini engeller. Bu nedenle konunun sık sık anlatılması gerekmektedir.

Öncelikle engelli kime nedir?

Engellilik kavramının çerçevesi yasa ile belirlenmiştir. 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanunu'nun 3. maddesinde engellilik tanımı şöyle yapılmıştır:
"Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılama güçlükleri olan ve korunma, bakım, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişi."

SGK prim erteleme hangi aylar?

1- 2016 yılında gerçekleştirilen prim ertelemesi kapsamına kimler girmektedir?

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen sigortalıları çalıştıran ve 2016 yılı Aralık ayı için geçici 68 inci ile 2017 yılı Ocak ve Şubat ayları için geçici 71 inci maddeden yararlanan özel sektör işverenlerinin bu Kanun kapsamında borçları ertelenmiştir.

2- Hangi borç türleri erteleme kapsamındadır?

Ertelenecek borç türü kapsamına sadece 2016 yılı Aralık, 2017 yılı Ocak ve Şubat aylarına ilişkin sigorta prim borçları girdiğinden, takip ve tahsil görevi Kurumumuza verilmiş olan işsizlik sigortası primleri ve damga vergisi gibi diğer alacaklar erteleme kapsamına girmeyecektir.

3- Ertelenecek prim tutarı nasıl bulunacaktır?

Ertelenen primler ne zaman ödenecek?

Sosyal Sigortalar Kurumu (SGK) İstanbul İl Müdürü Murat Göktaş, ertelenen sigorta primlerinin ay sonuna kadar ödenmesi gerektiğini söyledi.

Sosyal Sigortalar Kurumu (SGK) İstanbul İl Müdürü Murat Göktaş, ertelenen sigorta primlerinin ay sonuna kadar ödenmesi gerektiğini söyledi. Göktaş, 2016 yılında asgari ücretin 1273,50 TL'den 1647,00 TL'ye yükseltilmesi sebebiyle işverenin üzerindeki işçilik maliyetini azaltmak için işverenlere çeşitli destekler getirildiğini hatırlattı.

Ölen Kişilere Genel Sağlık Sigortası (GSS) Primi Tahakkuk Ettirilmesi

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının 2016 yılı Sayıştay Denetim Raporuna göre "Ölen Kişilere Genel Sağlık Sigortası (GSS) Primi Tahakkuk Ettirilmiş".

Denetçilerin yaptığı tespitlere göre, Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim tahakkuk verilerinin İçişleri Bakanlığı’nın Merkezi Nüfus İdare Sistemi (MERNİS) ve SGK’nın MEDULA Sistemlerindeki kayıtlar ile karşılaştırılması sonucunda 4.315 kişi için ölüm tarihlerinden sonraki dönemler için GSS primi tahakkuk ettirildiği tespit edilmiş.

Raporun ilgili bölümünde şu ifadelere yer verilmiştir:

Ölen Kişilere Genel Sağlık Sigortası (GSS) Primi Tahakkuk Ettirilmesi

Emeklilerin Ocak ayında alacakları zam miktarı

Enflasyon rakamları ortaya çıktıkça emeklinin zammı da hesaplanıyor. Açıklanan rakamlara göre emeklilerin Ocak ayında alacakları zam miktarı 212 liraya kadar çıkabilecek.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri yeni zam oranlarını öğrenmeye başladı.

Ocak ayında verilecek zamlarla ilgili ilk rakamlar da ortaya çıkmaya başladı. Açıklanan enflasyon oranlarına göre yapılan hesaplamalarda üç ayrı zam ihtimali beliriyor. Buna göre emeklilerin Ocak ayında yüzde 3, yüzde 3,5 ve yüzde 5,01 oranında zam alması gündemde.

Çalışmadan sadece prim ödeyerek emeklilik mümkün mü?

Yaşı dolan ancak prim günü eksik olanlar, çalışmadan dışarıdan isteğe bağlı prim ödeyerek de emekli olabilir. Ancak bundan önce son 1261 günün SSK’dan mı, Bağ-Kur’dan mı olduğuna dikkat etmek önemli.

1 Soru: Yaklaşık 3 yıl önce SGK’ya giderek durumumu sorduğumda; emeklilik yaşımın dolduğu ancak 24 ay kadar prim günü eksiğim olduğu ve bu süreyi çalışarak doldurmam gerektiği söylendi. 6 ay sigortalı çalışabildim. Halen 18 ay eksiğim var. Bir yazınızda yaş şartı dolmuş ise borçlanılabileceğini okudum. Hangi dayanakla borçlanma talep edebilirim?

SGK'nın yaptığı özel ödemeler için başvurular nereye yapılıyor?

Yapılan onca uyarı ve bilgilendirmeye rağmen vatandaş SGK’dan parasını almıyor ya da alacağını unutuyor. Ancak bu hakları almak için geç değil 5 yıllık süre içinde talepte bulunmak mümkün...

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), farklı isimler altında ‘özel’ ödemeler yapıyor. Milyarlarca lirayı bulan bu ödemelerden çoğu kişi haberdar değil. Para zamanında çekilmeyince hak yanıyor. Bu hakların bazıları yolluk, cenaze yardımı, çayiz ödemesi, istirahat parası ve süt parası olarak sıralanıyor. Bunları kim, nasıl alır? İşte detayları...

YOLLUK ÖDEMESİ

Kreş yardımı için teşvik geliyor

Çalışan anneler iş hayatları ile çocukları arasında ikilem yaşıyor. Kadın çalışan iş hayatına devam etmekle, çocuğuna bakmak arasında seçim yapmak zorunda kalabiliyor. Kadınların istihdama katılımını ve iş hayatlarındaki devamlılığı sağlamak isteyen devlet işverenlere kreş açma zorunluluğu getirmiş durumda.

Belediye ve mücavir alan sınırları içinde bulunan tüm işyerlerinde, işverenin toplam 150’den çok kadın çalışanı olması halinde kreş açması zorunlu. İşyerindeki eşini kaybetmiş veya çocuğunun velayetini almış olan erkek çalışanlar da bu sayıya dahil ediliyor. Kreş açma zorunluluğunda kadın işçilerin yaşları veya çocuk sahibi olup olmamaları etkili olmuyor. Kreş kurma zorunluluğu bulunan işyerlerindeki kreş hizmetinden 66 aylığa kadar çocuğu olan kadın çalışanlar faydalanabiliyor.

250 metre kuralı

Stajda geçen süreler prim günlerine ekleniyor mu?

Türkiye'de staj sigortası emeklilikte geçerli değil.
Milyonlarca çalışan borçlanma hakkı ile bu günlerini saydırmayı bekliyor. Oysa bazı meslekler staj sürelerini borçlanabiliyor.
Uzun süredir Türkiye'de tartışılan konulardan birisi de, staj ve çıraklıkta geçen sürelerin emeklilik hesabında kullanılması.
Yasalarımıza göre çıraklık ve stajda yapılan sigorta, emekliliğe tabi sigorta değil.
Yatırılan primler yalnızca iş kazası ve meslek hastalığı sigortasına kapsayan primlerden oluşuyor.
Stajyerler için ödenecek prim miktarı belirlenirken prime esas kazanç alt limiti yani brüt asgari ücret esas alınıyor.
Dolayısıyla bu süreler emeklilik hesabına katılmadığı gibi, sigorta başlangıcı olarak da sayılmıyor.

SGK'ya ödenen primler boşa gider mi?

Çalışanların emekli olabilmeleri için belli gün sayısında prim ödemeleri gerekiyor. Tabi bunun yanında yaş ve yıl şartını da yerine getirmeleri lazım.

Her çalışanın hayali emeklilik. Çalışanların emekli olabilmeleri için belli gün sayısında prim ödemeleri gerekiyor. Tabi bunun yanında yaş ve yıl şartını da yerine getirmeleri lazım

Bazı sigortalılar yeterli çalışma imkanı bulamadıkları için gereken prim gününü dolduramıyor. Bu sigortalıların emekli olmaları için sistem askerlik, doğum borçlanması gibi imkanlar da sunuyor.

ÖDEMEYİ SGK YAPIYOR

Buna rağmen yine de şartları tamamlayamayan milyonlarca vatandaş var. Bu vatandaşların çalışma imkanları da yoksa ödedikleri primler boşa gitmiyor. SGK bu primleri toplu olarak sigortalıya geri ödüyor. Memurlarda ise bu durum kesenek iadesi şeklinde oluyor.

İKİ ŞARTA DİKKAT

İçeriği paylaş