SGK Sigorta Prim Sorgulama

SGK Prim Sorgulama için tıklayınız

SGK Sigorta sorgulama, hizmet dökümü alma işlemleri için yukarıdaki linke tıklayanız

Genel Sağlık Sigortası Primleri Ne Kadar 2016?

Gençlerin gelir testi yapılmaksızın genel sağlık sigortası giderleri ve primlerini devlet ödeyecek.

5510 sayılı Sosyal Sigortaler ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda yapılan değişiklikle birlikte gençlere müdeli haber geldi. Özgür Erdursunun yazısınada da bu konuya dikkat çekildi. Buna göre artık 2 yıl primleri devlet tarafından ödenecek. İşte detaylar

Emekliye 300 tl promosyon ne zaman verilecek?

Sosyal güvenlik destek primlerinin kaldırılmasının ardından mutlu olan emekliler, şimdi de kendilerine yatırılacak 300 TL promosyonu beklemeye başladı.

Yeni mezuna prim muafiyeti

1 Ocak 2012'de genel sağlık sigortası yürürlüğe girince Türkiye'de ikamet eden herkes genel sağlık sigortalısı oldu. Sigortalı olarak çalışanlar ve bir sigortalının bakmakla yükümlü olduğu kişiler açısında genel sağlık sigortalısı olmak ek bir maliyet yaratmadı.

Ancak sigortalı olarak çalışmayan ve bakmakla yükümlü olunan kişi statüsü sona erenlerin gelir testine girmesi gerekiyor. Gelir testi sonucunda hiçbir geliri olmayan veya geliri asgari ücretin üçte birinden düşük olanların primleri devlet tarafından ödeniyor. Bugünlerde Meclis Genel Kurulunda görüşülmekte olan kanun tasarısı ile yeni mezunların gelir testi çilesi bitiyor.

Kim test yaptıracak?

Sosyal Güvenlik Destekleme Priminin Kaldırılmasının Emekli Maaşlarına Etkisi nedir?

Emekli Maaşlarına Yüzde 10 Zam Gelecek Emekliler Kimler? Bilindiği üzere emekli olduktan sonra kendi adına ve hesabına bağımsız çalışan emeklilerin emekli maaşlarından % 10 oranında Sosyal Güvenlik Destekleme Primi kesintisi (SGDP) yapılmaktaydı.

Torba yasa ile getirilen düzenleme ile bundan sonra kendi adına ve hesabına çalışan emeklilerin maaşlarından %10 oranında Sosyal Güvenlik Destekleme Primi kesintisi yapılmayacak. Peki Sosyal Güvenlik Destekleme Primi kesintilerinin kaldırılması emekli maaşlarına nasıl yansıyacak? 4/a yani SSK kapsamında hizmet akdine tabi olarak bir işverene bağlı çalışan emekli için SGDP kaldırılacak mı? İşveren primlerinde Sosyal Güvenlik Destekleme Primlerinin kaldırılması ile bir düşüş olacak mı? İşte tüm detaylarıyla Sosyal Güvenlik Destekleme Primi kesintilerinin kaldırılmasının emekli ve işverenlere etkisi:

SSK-Bağkur emeklileri 2016 yılında ne kadar zam alacak?

Ocak ayı ile birlikte zam hesabı yapan emekliler aslında 2016'da 4 koldan maaş artışı yaşayacak. Hem SSK ve Bağ-Kur emeklileri hem de memur emeklileri bu yıl Ocak ve Temmuz'da değişik zamları maaşlarında görecek. 31 Ocak 2016'ya kadar emekli olacak herkes için de bu zamlar geçerli olacak. İsterseniz gelin bunları tek tek anlatalım.

> Ocak'ta hem seyyanen hem de enflasyon farkıyla çifte zam oldu

> Temmuz'da enflasyon farkı ve oransal artış geliyor

> Bu yıl emekli olacaklar da 3 zammı birden alacak

> Kendi işini yapanlar ekstra yüzde 10 gelire kavuşacak

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ:

İstifa eden memur ne zaman GSS primi ödemeye başlar?

Memur olarak çalışırken istifa eden kişi, GSS pirimi öder mi? Konu 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Madde 60 ve 67 hükümlerinde açıklanmıştır.

Madde 60 hükmüne göre;

İkametgahı Ülkemizde olan kişilerden;

- SSK.lılar (5510 sayılı Kanun Madde 4/1 (a) kapsamındakiler),

- Bağ-Kurlular (5510 sayılı Kanun Madde 4/1 (b) kapsamındakiler),

- Memurlar (5510 sayılı Kanun Madde 4/1 ( c ) kapsamındakiler),

Genel sağlık sigortası kapsamında olan kişilerdir.

Madde 67 hükmünün ilgili fıkralarında da genel sağlık sigortasından yararlanma süresi belirlenmiştir.

Madde hükmünün ilgili fıkrası aşağıdaki şekildedir:

500 lira primle sağlık sigortası olur mu?

Kamu, sigortacılar, özel hastaneler anlaşarak, tamamlayıcı sağlık sigortası başlattı. Yıllık primi 500 lira olan sigorta, yatarak ve ayakta tedavilerde SGK'nın ödemediği giderler ile hastanelerin fark ücretlerini karşılıyor. Fiyat cazip olunca kısa zamanda 140 bin kişi sigortalandı.

YILDA 500 liraya özel sağlık sigortası olur mu? Olur; hem de yatarak ve ayakta tedavi de içinde! Nasıl mı? Anlatayım. Ama önce bir durum tespiti yapayım ki, daha iyi anlaşılsın.

1 İşçi çalıştırana % 6 prim teşviki

Torba yasa ile tanınan yeni haklar arasında işbaşında eğitim gören ve bu çerçevede işe alınan gençlerin 1 yıllık maaşının İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanması da var.

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen ve Cumhurbaşkanı Tayyip Eroğan'ın onayının ardından Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek torba yasayla toplumun çeşitli kesimlerine sağlanacak avantajların devlete maliyeti 10 milyar liraya ulaşıyor. Düzenlemeler arasında işbaşında eğitim gören gençlerin maaşların bir yıl boyunca İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanması da yer alıyor. Halen bu süre 6 ay olarak uygulanıyor. İşbaşı eğitim programı çerçevesinde işe alınan işçilere Fon'dan aylık bin 300 lira ödenecek.

İsteğe bağlı sigortalılar ve GSS'lilerin ödeyecekleri primler 2016

SGK'lıların 2016 Yılında Ödeyecekleri Prim Tutarları Belli Oldu.4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesine istinaden Asgari Ücret Tespit Komisyonunca 2016 yılında uygulanacak olan asgari ücret % 29,3 , oranında artırıldı.

Söz konusu artışla birlikte 2015 yılının ikinci altı aylık döneminde uygulanmakta olan 42,45 TL tutarındaki günlük asgari ücret 54,9 TL’ye, 1273,5 lira olan aylık ücret tutarı da 1647 liraya yükseltildi.

Belirtilen asgari ücret, 2016 yılının tamamını kapsayacak şekilde belirlendiğinden, Temmuz döneminde asgari ücrette bir artış olmayacak dolayısıyla, sigortalı ve işverenlerin ödeyecekleri tutarlar yıl sonuna kadar değişmeyecektir.

Bağ-Kur Primlerini Yükseltmek İçin İzlenecek Yol

Bilindiği üzere 5510 Sayılı Kanununun 4/b kapsamında yani Bağ-Kur kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından tescili yapılanların prime esas kazancı en alt seviyeden belirlenmekte ve sigortalılar en düşük primden ödeme yapmaya başlamaktadırlar. En alt seviyeden prim ödenmesi demek alınacak emekli aylığının da en düşük prime esas kazanç üzerinden bağlanması anlamına gelmektedir. Emeklilikte ortalama kazancın önemi ve yüksek kazanç sonucu yüksek aylık alınabilmesi Bağ-Kur primlerinin yüksekten ödenmesini gerektirmektedir.

Tabi içinizden şunu dediğinizi tahmin edebiliyoruz. Biz en alt primden ödeme yapamıyoruz primleri yüksekten nasıl ödeyeceğiz? Bu konuda sizlere katılıyoruz. Bugün en düşük tarım Bağ-Kur primi 435,63 T.L. , en düşük esnaf Bağ-Kur primi de 568,00 T.L. ye yükselmiştir. Hal böyle iken biz daha yüksekten nasıl prim ödeyeceğiz sorusunu sormamak da mümkün değil.

SGK prim için ödeme emri gönderecek

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), primini zamanında ödemeyen 1 milyon 500 bin işverene ödeme emri yazısı gönderecek.

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun geçtiğimiz aralık ayında otomatik icra programı ile icra havuzuna atılan kayıtlardan bir kısmını tebliğe çıkardığı ancak toplamda 800 binin üzerinde ödeme emrinin henüz tebliğe çıkartılmadığı öğrenildi. Ülke çapında yaklaşık 8 milyar lira (8 katrilyon) alacağı için yaklaşık 1 milyon 500 bin ödeme emri gönderecek SGK'nın toplam alacağı 85 milyara ulaşacak. Önümüzdeki günlerde ödeme emri, SGK primini zamanında ödemeyen işverenlere ulaştırılmış olacak. Daha önceki ödeme emirleriyle 4 milyon 500 bin ödeme emri ve 2 milyar 500 milyon alacak miktarıyla 1. sırada İstanbul yer alırken, diğer büyük iller ise şöyle sıralandı:

SGK: Şaibeli iş yerlerinde primler geçersiz

İzmir'de Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından şaibeli bir iş yerinde çalıştığı öğrenilince 20 aydır aldığı emekli maaşı kesilen ve aldığı maaşları geri ödemek zorunda kalan Binnaz Özkaya, devlet yetkililerinden yardım istedi.

4 b'lilerin geriye dönük sigorta prim kesintilerinin iadesi nasıl olacak?

Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK), 4/B maddesine tabi sözleşmeli personelin 2012 yılından evvelki döner sermaye ek ödemelerinden mevzuata aykırı olarak kesilen %14 oranındaki sigorta primi kesintilerinin yargı yoluna gidilmeden ödenmesi yönündeki görüşünü Maliye Bakanlığı'na iletti.

Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK), 4/B maddesine tabi sözleşmeli personelin 2012 yılından evvelki döner sermaye ek ödemelerinden mevzuata aykırı olarak kesilen %14 oranındaki sigorta primi kesintilerinin yargı yoluna gidilmeden ödenmesi yönündeki görüşünü Maliye Bakanlığı'na iletti. Sağlık-Sen, konuyla ilgili olarak açtığı davayı kazanmış ve SGK'ya başvurarak, bu yöndeki davaların kazanılacağını, dolayısıyla yargı yoluyla hem kurumun, hem de çalışanların meşgul edilmeden, kesintilerin ödenmesini talep etmişti.

İşsiz evlat priminde değişiklik yapılacak

2012’den itibaren herkes için zorunlu olan Genel Sağlık Sigortası’nda yeni mezunların GSS primini 2 yıl devlet karşılayacak.

1 Ocak 2012 tarihinden itibaren herkese zorunlu olarak uygulanmaya başlanan Genel Sağlık Sigortası (GSS) ile ilgili ilk günden itibaren yaşanan sorunlara topluca çözüm aranıyor.

BORÇLAR SİLİNECEK

Okulu biten, ancak henüz bir iş bulamamış çocukları dolayısıyla aileleri “işsiz evlat vergisi” ile karşı karşıya bırakan sistem, çıkarılacak yasayla değiştirilecek. Gençlerin milyarlarca liraya ulaşan GSS prim borçları da bu kapsamlı düzenlemeyle birlikte silinecek.

Borçlu oldukları için hastanelerin önünden geçmeye korkan gençler, 30 Haziran 2016 tarihine kadar sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanabilecekler.

9 MİLYAR LİRA BORÇ BİRİKMİŞTİ

İçeriği paylaş