SGK Sigorta Prim Sorgulama

SGK Prim Sorgulama için tıklayınız

SGK Sigorta sorgulama, hizmet dökümü alma işlemleri için yukarıdaki linke tıklayanız

Prime esas kazançta yeni düzenleme

Prime esas kazançta yapılan yeni düzenleme ile yüksek maaşla çalışanların ödeyeceği prim artacağından, emekliliğinde alacağı maaş da fazla olacak.

Hürriyet Gazetesinden Noyan Doğan bugünkü yazısında yüksek maaş alanlara ilişkin yeni düzenleme hakkında bilgi vermiştir:

Prime esas kazançta yapılan yeni düzenleme ile yüksek maaşla çalışanların ödeyeceği prim artacağından, emekliliğinde alacağı maaş da fazla olacak. Bugün için 4 bin lira emekli aylığı alacak bir çalışanın maaşı 2017'de, 4 bin 612 liraya çıkacak.

Otomatik katılımda Devlet katkısı ne kadar olacak?

BES, memurlar için, ne getirip ne götürecek? Bireysel emeklilik sistemi, memurlar açısından Nisan 2017 tarihinde yürürlüğe girecek. Peki bu sistem memurlar açısından ne getirecek?

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in açıklamasına göre, bireysel emekliliğe otomatik katılım, memurlar açısından Nisan 2017'de zorunlu olacak. Bu konuya dair Bakanlar Kurulu kararı imzaya açıldı ve kısa bir süre içinde yayınlanması bekleniyor.

Tüm çalışanlar ne kadarlık bir katkı payı ödeyecek?

Çalışan katkı payı, çalışanın 5510 sayılı Kanunun 80 inci maddesi çerçevesinde belirlenen prime esas kazancının yüzde üçüne karşılık gelen tutardır. memurlar.net bu miktarı memur maaş robotuna ekledik, görmek için tıklayınız.

Otomatik katılımda Devlet katkısı ne kadar olacak?

Bebek bakıcısı şartları nelerdir?

İzmir, Bursa, İstanbul, Ankara ve Antalya'da çalışan annelere çocuklarının bakıcı parasını devlet veriyor. Avrupa Birliği ile ortak yürütülen proje kapsamında verilecek para her ay 416 Euro'yu (1.540 TL) olacak.

Avrupa Birliği ile ortaklaşa yürütülen Evde Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi büyük bir başarıyla devam ediyor. Yeni Asır'dan Faruk Erdem'in haberine göre proje başarılı olunca İzmir, Bursa ve Antalya'dan sonra İstanbul ile Ankara'ya da yaygınlaştırıldı.

Proje kapsamında 0-2 yaş arası çocuk sahibi kadınların çocuk bakımı dolayısıyla iş yaşamından kopmaması hedefleniyor ve annelere, sigortalı çocuk bakıcısı istihdam etmeleri halinde aylık 416 Euro (1.540 TL) destek sağlanıyor.

KİMLER YARARLANABİLİYOR

*Başvuru tarihi itibariyle 0- 24 ay aralığında (24 üncü ay dahil) çocuğu olmak.

*T.C. vatandaşı olmak.

AGİ nasıl hesaplanıyor?

Yeni yılla birlikte asgari ücret artacak. Yeni rakamlara göre çalışanlara ödenen Asgari Geçim İndirimi (AGİ) de yükseltiliyor.

Asgari ücret pazarlıkları 6 Aralık'ta başlayacak ve yıl sonuna kadar tamamlanacak. Böylece 2017'de çalışanların alacakları en düşük ücretler de belirlenmiş olacak.

İŞTE ASGARİ ÜCRET İSTEKLERİ

Masada üç teklifin olduğunu yazmış ve brüt ücretleri de hesaplamıştık. İşçi kesimi 1.600 lira net ücret isterken işverenin teklifinin 1.350 lira olacağı belirtilmişti.

BRÜT ÜCRETLER ORTAYA ÇIKTI

Hükümetin de masaya 1.400 TL'lik teklifi getireceği ortaya çıkmıştı. Bu üç tekliften yaptığımız hesaplamalara göre brüt ücretler sırasıyla 2.027 TL, 1.773 TL ve 1.710 TL olarak ortaya çıkmıştı.

AGİ ÖNEMLİ ETKEN

Okul aile birlikleri 5 puanlık prim teşvikinden yararlanmış sayılacak

Mecliste kabul edilen düzenlemeye göre, okul aile birlikleri ve vakıf üniversiteleri, yararlandıkları ancak daha sonra hukuki ihtilaf çıkan 5 puanlık sigorta prim teşviğinden yararlanmış sayılacak.

TBMM Genel Kurulu, 30 Kasım tarihli birleşiminde, milli eğitimle ilgili tasarıyı görüşmeye devam etti.

Tasarının, 68. maddesinde verilen bir önerge ile değişiklik yapıldı. Buna göre, sadece okul aile birlikleri değil, vakıf yükseköğretim kurumları da, 5510 sayılı kanunun 81. maddesinde öngörülen beş puanlık prim indiriminden yararlanacak.

İşte değişiklik önergesi

Görüşülmekte olan 405 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın 68'inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

İlknur İnceöz (Aksaray) ve arkadaşları

"MADDE 68- 5510 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

15 Temmuz gazilerinin prim borçları kaldırıldı

Fethullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz'da Türkiye üzerinde gerçekleştirmeye çalıştığı hain darbe girişimini halk bir gecede püskürttü. Başbakan Yıldırım, "O gece tırnağı bile zarar görmüş kimse gazi sayılacaktır" dedi. Öte yandan, SGK sadece yüzde 60'ın üzerinde iş görmezlik raporu olana maaş bağlıyor.

Prim alacaklarına taşınmaz takası

678 sayılı yeni kanun hükmünde kararname (KHK) ile FETÖ bağlantılı şirketlerin kefil olduğu borçlarda, borcun alacaklısı ya da diğer kefillerden tahsili yoluna gidilecek.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), FETÖ operasyonları kapsamında el konulan şirket lehine kefil olan ortak ve yöneticilerin mallarına yönelebilecek. Şirket borçlarının ödenmesi için kefillerin varlıklarını satabilecek. FETÖ bağlantılı şirketlerin kefil olduğu borçlarda, borcun asıl alacaklı ya da diğer kefilden tahsili yoluna gidecek. 678 sayılı kanun hükmünde kararname (KHK) ile Başbakan Yıldırım tarafından açıklanan Cazibe Merkezleri Programı'na yönelik düzenleme yapıldı. Kalkınma Bankası, bu program için yetkilendirildi. Bankanın kaynağı, yatırımlarda arsa temini, altyapı ve bina inşaatı gibi işlerde kullanılacak.

GREV ERTELEMESİ

KHK ile işsizlik sigortası prim borçlarına düzenleme

İşsizlik Sigortası Kanunu'nda yapılan düzenleme ile bazı kamu kurum ve kuruluşlarının işsizlik sigortası prim borçları, taşınmazlarının satışı üzerinden mahsup edilebilecek.

- İşsizlik Sigortası Kanunu'nda yapılan düzenleme ile bazı kamu kurum ve kuruluşların işsizlik sigortası prim borçları, taşınmazlarının satışı üzerinden mahsup edilebilecek

- Emniyet Genel Müdürlüğü, adli süreçlerin hızlandırılması amacıyla siber suçlarla mücadele birimlerindeki adli bilişim incelemeleri ve siber suç analizlerinde personel yetersizliği nedeniyle ihtiyaç duyulan teknik personeli hizmet alımı yoluyla temin edebilecek

- Sağlık Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığınca müştereken belirlenen yerlerde askerlik hizmetini yedek subay olarak yerine getirenler, devlet hizmeti yükümlülüğünü tamamlamış sayılacak

SGK prim borcuna karşılık mükellefin taşınmazını alabilecek

678 sayılı KHK'da yer alan hükme göre, Sosyal Güvenlik Kurumu, prim borcunu tahsil amacıyla, ilgili kurumun taşınmazını alabilecek.

678 sayılı KHK'da yer alan hükme göre, Sosyal Güvenlik Kurumu, prim borcunu tahsil amacıyla, ilgili kurumun taşınmazını alabilecek

22 Kasım 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 678 sayılı KHK'nın 19. maddesi şu şekildedir:

MADDE 26 - 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Tarım'da memura ödenen üretim teşvik primi kaldırılmalı

Sayıştay Başkanlığı, Tarım Bakanlığında döner sermaye gelirlerinden ödenen üretimi teşvik primlerinin cazip tarafının kalmadığı tespitini yaptı.

Sayıştay Başkanlığı, Tarım Bakanlığında, döner sermayeden ödenen üretimi teşvik primiyle ilgili önemli bir tespit yaptı. Başkanlık, primin teşvik niteliğinin kalmadığının, vergi matrahı ve dilimini yükselttiği için cazip tarafının almadığına dikkat çekti.

İŞTE SAYIŞTAY RAPORUNDAKİ TESPİTLER

Döner Sermaye İşletmesinde Çalışan Personele Ödenen Üretimi Teşvik Primi Uygulamasının Gözden Geçirilmesi

Sürücü kurslarında çalışan eğitim personelinin SGK primleri yatıyor mu?

Bakan Yardımcısı Erdem, yapılan bu değişikliklerle birlikte önemli sonuçlara ulaşıldığını kaydederek şu bilgileri paylaştı: “Sertifika sınıfları uluslararası standartlar doğrultusunda göre 8’den 17’ye çıkarılmıştır.

SGK'nın prim geliri artıyor mu?

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda yapılan değişiklikle, günlük brüt asgari ücretin 6,5 katı olan sigorta primine esas günlük kazanç üst sınırı, günlük brüt asgari ücretin 7,5 katına yükseltiliyor.

Bu düzenlemeyle, sigortalılar için belirlenen günlük brüt asgari ücretin 7,5 katından fazla aylık kazancı olan sigortalılardan daha fazla prim tahsil edilecek. Böylece, bu sigortalıların aylık net maaşında düşüş meydana gelecek, ancak emekli aylıklarında artış yaşanacak; SGK'nın da prim gelirleri artacak.

Düzenlemeyle, 2017 yılında SGK'nın prim gelirlerinde yaklaşık 1,6 milyar lira artış meydana gelecek.

Maaşı tavandan bildirilen 4A kapsamında çalışan işçi sayısı 295 bin, 4B kapsamında ise 55 bin. Tavanın 6,5 kattan 7,5 kata çıkarılmasıyla, 4 bin 282 lira emekli aylığı alan işçinin maaşı 659 lira artışla (yüzde 15) 4 bin 941 liraya çıkacak.

Prim Borçlarını Yapılandıran İşveren Nelerden Yararlanacak?

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan ve Resmi Gazete'de yayımlanan 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) alacaklarını yeniden yapılandırıyor.

Yapılandırma, 2016 Haziran ayı ve daha önceki dönemlere ait SGK alacaklarını ve bunların gecikme cezalarını kapsıyor. Bu kapsamda borcunu yeniden yapılandıran esnaf icra ve haciz işlemlerinden kurtulacak, teşviklerden yararlanabilecek.

Bireysel Emeklilik Otomatik Katılım Sistemi Ne Zaman Başlıyor?

Bireysel emeklilik otomatik katılım sistemi 1 Ocak'tan itibaren başlıyor.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Kösemusul İş Bankası Adapazarı Şube Müdürü Onur Esen Bektaş, Anadolu Hayat Bölge Müdürü Mustafa Beyalan ve Bölge Müdür Yardımcısı Mesut Örnek'i ağırladı.
SATSO Yönetim Kurulu Üyelerinin de bulunduğu ziyarette Anadolu Hayat ve Emeklilik Yetkilileri tarafından Bireysel Emeklilik Sistemi ile ilgili bilgilendirme yapıldı. Söz konusu ziyarette konuşan SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Kösemusul Bireysel Emeklilik Sisteminin devlet tarafından desteklenmesinin önemine vurgu yaparak sistemin gelecek aktif iş yaşamı süresince bireylerin emeklilik dönemine yönelik tasarrufa teşvik etmesi anlamında güzel bir çalışma olduğunu ifade etti.

İçeriği paylaş